Regulamin Wacht i karnetów

Do pobrania Regulamin Wacht i zasady opłacania składek członkowskich i karnetów rocznych:

Prawa uczestnika wachty:

korzystanie z jazdy konnej w ramach wachty – nieodpłatnie, pod okiem instruktora
możliwość uczestnictwa w dodatkowej wachcie wraz z jazdą konną, za zgodą dyżurującego Wachmistrza
korzystanie z pomieszczeń wachtowych
pierwszeństwo w korzystaniu z imprez organizowanych przez Klub oraz korzystanie ze zniżek w ewentualnych opłatach za nie
instruktorzy mogą jeździć konno poza swoją wachtą bez podejmowania dodatkowej pracy, za zgodą Wachmistrza danej wachty

Obowiązki uczestnika wachty:

regularne i aktywne uczestnictwo w wachtach, wypełnianie poleceń wachmistrza / instruktora dyżurnego, kierującego całą społeczną obsługą Ośrodka w danym dniu
przestrzeganie obowiązujących regulaminów
odpowiedzialne traktowanie przyjętych na siebie obowiązków związanych z pracą w stajni i całym obejściu oraz z pracą zlecona przez Szefa Wacht i Zarząd
utrzymywanie porządku w pomieszczeniach wachtowych

Regulamin wacht i karnetów Regulamin składek członkowskich i opłat
 za karnety